Avel & Uppfödning

Defektlistan försvinner?

2008-02-15 11:26 #0 av: [Hallonqvist]

Som många har hört eller läst om i tidningar så har en remiss blivit utfärdad utav Jordbruksverket rörande förändringar i Djurskyddsmyndighetens föreskrifter om avelsarbete.

Remissen går ut på att hästägare i framtiden får ta ett mycket större ansvar gällandes genetiska defekter och möjligt lidande för hästen i sitt avelsarbete om de går igenom.
Dock står det i Djurskyddsförordningen att avel som kan medföra lidande för avkomman är förbjudet. Idag testar man misstänka föräldradjur innan dom sätts i avel, men i framtiden kommer detta alltså inte behöva ske.

Därmed finns det inte längre begränsningar för hingstar in i avel då i princip defektlistan upphör att gälla.
Man måste alltså bli extra noggrann med vilka föräldradjur som sätts in i avel och det ligger på ägarnas axlar och samvete att selektera och begränsa utbredningen utav genetiska fel om sådana påvisas hos fölen.

Detta OM remissen går igenom. Remissen i sin helhet går att läsa på Jordbruksverkets hemsida och sista dagen för inlämnande av överklagande är dags dato, 2008-02-15.

Relaterade länkar

Av: Hallonqvist

Datum för publicering

  • 2008-02-15
Anmäl
2008-02-15 12:09 #1 av: VeronicaP

Amen det är ju inte klokt tycker jag , så här rent spontatn


Anmäl
2008-02-15 12:16 #2 av: Milla

Detta är skrämmande

Anmäl
2008-02-15 12:40 #3 av: Fourjoy

kan bli mycket problem... undrar varför den tas bort???  men det lär man väl inte få reda på...

Anmäl
2008-02-28 00:00 #4 av: MrsM

Det är ju intebestämt ännu. Det verkar som om i princip alla stambokförande föreningar är överens om att det vore fel att ändra föreskrifterna. När man läser remissen är det så luddigt uttryckt om skälen till ändringen, finns inga sakliga argument, Lite juristvarning tycker jag.

Anmäl
2008-02-28 07:11 #5 av: Lorita

Mycket tråkigt om det skulle bli så och skulle man bli av med defekt listan så får man/vi jobba för att få in den i rasföreningen på något sätt. Att hingstar (även ston helst) med dessa defekter får användas i avel.

Med vänlig hälsning Lorita
Sajtvärd för Konstnärer, Welshponny och Westernridning
Anmäl
2008-02-28 21:57 #6 av: Fourjoy

OM det genomförs är det på allas ansvar att vara ärliga med defekter...både på ston och hingstar... det lär bli problem.. helt klart...

Anmäl